Oświadczenie o ochronie prywatności

Polityka prywatności

Zaktualizowano, 22 czerwca 2023 r

My w v500 Systems (pełna nazwa: V500 Systems Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa), a następnie (wraz z naszymi podmiotami stowarzyszonymi, „v500 Sysetems”, „my”, „nasz” lub „nas”) szanujemy Twoją prywatność i jesteśmy mocno zaangażowani w zabezpieczanie wszelkich informacji, które uzyskujemy od Ciebie lub o Tobie. Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze praktyki w odniesieniu do Danych osobowych, które zbieramy od Ciebie lub o Tobie, kiedy korzystasz z naszej strony internetowej, aplikacji i usług (łącznie „Usługi”). Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do treści, które przetwarzamy w imieniu klientów naszych ofert biznesowych, takich jak nasz interfejs API. Nasze wykorzystanie tych danych jest regulowane przez nasze umowy z klientami dotyczące dostępu do tych ofert i korzystania z nich.

1. Dane osobowe, które zbieramy

Gromadzimy dotyczące Ciebie dane osobowe („Dane osobowe”) w następujący sposób:

Dane osobowe, które podajesz: Gromadzimy Dane osobowe, jeśli tworzysz konto w celu korzystania z naszych Usług lub komunikujesz się z nami w następujący sposób:

Informacje o koncie: Kiedy tworzysz u nas konto, będziemy gromadzić informacje powiązane z Twoim kontem, w tym imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane uwierzytelniające konto, informacje o karcie płatniczej i historię transakcji (łącznie „Informacje o koncie”).

Treść użytkownika: Kiedy korzystasz z naszych Usług, NIE gromadzimy Danych Osobowych, które są zawarte w danych wejściowych, przesyłanych plikach lub opiniach, które przekazujesz do naszych Usług („Treść”).

Informacje dotyczące komunikacji: jeśli komunikujesz się z nami, gromadzimy Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz treść wszelkich wysyłanych przez Ciebie wiadomości („Informacje dotyczące komunikacji”).

Informacje o mediach społecznościowych: Mamy strony w serwisach społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook, Medium, Twitter, YouTube i LinkedIn. Gdy wchodzisz w interakcję z naszymi stronami w mediach społecznościowych, będziemy gromadzić dane osobowe, które zdecydujesz się nam przekazać, takie jak dane kontaktowe (łącznie „Informacje społecznościowe”). Ponadto firmy obsługujące nasze strony w mediach społecznościowych mogą dostarczać nam zbiorcze informacje i analizy dotyczące naszej aktywności w mediach społecznościowych.

Dane osobowe, które otrzymujemy automatycznie w wyniku korzystania przez Ciebie z Usług: Kiedy odwiedzasz, używasz lub wchodzisz w interakcję z Usługami, otrzymujemy następujące informacje o Twojej wizycie, korzystaniu lub interakcjach („Informacje techniczne”):

 

Dane dziennika: Informacje, które Twoja przeglądarka automatycznie wysyła, gdy korzystasz z naszych Usług. Dane dziennika obejmują adres protokołu internetowego, typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz sposób interakcji z naszą witryną.

Dane o użytkowaniu: Możemy automatycznie zbierać informacje o korzystaniu przez Ciebie z Usług, takie jak rodzaje treści, które przeglądasz lub z którymi się angażujesz, funkcje, z których korzystasz i podejmowane przez Ciebie działania, a także Twoja strefa czasowa, kraj, daty i czasy dostępu, agent użytkownika i wersja, typ komputera lub urządzenia mobilnego oraz połączenie z komputerem.

Informacje o urządzeniu: Obejmuje nazwę urządzenia, system operacyjny, identyfikatory urządzenia i przeglądarkę, z której korzystasz. Gromadzone informacje mogą zależeć od rodzaju używanego urządzenia i jego ustawień.

Pliki cookie: Używamy plików cookie do obsługi i administrowania naszymi Usługami oraz do poprawy jakości korzystania z nich. „Ciasteczko” to informacja wysyłana do Twojej przeglądarki przez odwiedzaną stronę internetową. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby akceptowała wszystkie pliki cookie, odrzucała wszystkie pliki cookie lub powiadamiała Cię za każdym razem, gdy plik cookie jest oferowany, abyś mógł za każdym razem zdecydować, czy go zaakceptować. Jednak odrzucenie pliku cookie może w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie lub negatywnie wpłynąć na wyświetlanie lub działanie witryny internetowej lub niektórych obszarów lub funkcji witryny internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, odwiedź stronę Wszystko o plikach cookie.

Analityka: Możemy korzystać z różnych internetowych produktów analitycznych, które wykorzystują pliki cookie, aby pomóc nam analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Usług i poprawić Twoje wrażenia podczas korzystania z Usług.

2. Jak wykorzystujemy dane osobowe

Możemy wykorzystywać dane osobowe do następujących celów:

 

Aby świadczyć, administrować, utrzymywać i/lub analizować Usługi;

Aby ulepszać nasze Usługi i prowadzić badania;

Komunikować się z tobą;

Opracowywanie nowych programów i usług;

Aby zapobiegać oszustwom, działalności przestępczej lub niewłaściwemu korzystaniu z naszych Usług oraz chronić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych, architektury i sieci;

Przeprowadzanie transferów biznesowych; I

Aby przestrzegać zobowiązań prawnych i procedur prawnych oraz chronić nasze prawa, prywatność, bezpieczeństwo lub własność i/lub naszych podmiotów stowarzyszonych, użytkownika lub innych stron trzecich.

Informacje zagregowane lub pozbawione elementów umożliwiających identyfikację. Możemy agregować lub pozbawiać elementów umożliwiających identyfikację danych osobowych, aby nie mogły być dłużej wykorzystywane do identyfikacji użytkownika i wykorzystywać takie informacje do analizowania skuteczności naszych Usług, ulepszania i dodawania funkcji do naszych Usług, prowadzenia badań i do innych podobnych celów. Ponadto od czasu do czasu możemy analizować ogólne zachowanie i cechy użytkowników naszych Usług oraz udostępniać zagregowane informacje, takie jak ogólne statystyki użytkowników stronom trzecim, publikować takie zagregowane informacje lub udostępniać takie zagregowane informacje. Możemy gromadzić zagregowane informacje za pośrednictwem Usług, plików cookie i innych środków opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać informacje pozbawione elementów umożliwiających identyfikację w formie anonimowej lub pozbawionej elementów umożliwiających identyfikację i nie będziemy podejmować prób ponownej identyfikacji informacji, chyba że jest to wymagane przez prawo.

 

3. Ujawnienie danych osobowych

W pewnych okolicznościach (chociaż chcemy tego uniknąć za wszelką cenę) możemy być zmuszeni do przekazania Twoich danych osobowych stronom trzecim bez dalszego powiadamiania, chyba że jest to wymagane przez prawo:

 

Sprzedawcy i usługodawcy: Aby pomóc nam w spełnianiu potrzeb związanych z działalnością biznesową oraz w świadczeniu określonych usług i funkcji, możemy udostępniać Dane osobowe sprzedawcom i usługodawcom, w tym dostawcom usług hostingowych, usług w chmurze oraz innym dostawcom usług informatycznych, komunikacji e-mailowej oprogramowanie i usługi analityki internetowej, między innymi. Zgodnie z naszymi instrukcjami strony te będą uzyskiwać dostęp, przetwarzać lub przechowywać Dane osobowe wyłącznie w ramach wykonywania swoich obowiązków wobec nas.

Transfery biznesowe: Jeśli jesteśmy zaangażowani w strategiczne transakcje, reorganizację, upadłość, zarząd komisaryczny lub przeniesienie usług do innego dostawcy (łącznie „Transakcja”), Twoje Dane Osobowe i inne informacje mogą zostać ujawnione w ramach procedury staranności wobec kontrahentów i innych osób pomoc w Transakcji i przeniesione na następcę lub podmiot stowarzyszony w ramach tej Transakcji wraz z innymi aktywami.

Wymogi prawne: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe, w tym informacje o twoich interakcjach z naszymi Usługami, organom rządowym, partnerom z branży lub innym stronom trzecim (i) jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, (ii) w celu ochrony i obrony naszych praw lub własności, (iii) jeśli stwierdzimy, według naszego wyłącznego uznania, że ​​doszło do naruszenia naszych warunków, zasad lub prawa; (iv) w celu wykrywania oszustw lub innych nielegalnych działań lub zapobiegania im; (v) w celu ochrony bezpieczeństwa i integralności naszych produktów, pracowników lub użytkowników lub społeczeństwa lub (vi) w celu ochrony przed odpowiedzialnością prawną.

Podmioty stowarzyszone: Możemy ujawnić Dane osobowe naszym podmiotom stowarzyszonym, czyli podmiotom, które kontrolują, są kontrolowane lub znajdują się pod wspólną kontrolą Systemów v500. Nasze podmioty stowarzyszone mogą wykorzystywać udostępniane przez nas dane osobowe w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności.

4. Twoje prawa

W zależności od lokalizacji, osobom fizycznym w EOG, Wielkiej Brytanii i na całym świecie mogą przysługiwać określone ustawowe prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. Na przykład możesz mieć prawo do:

 

Uzyskaj dostęp do swoich danych osobowych i informacji dotyczących sposobu ich przetwarzania.

Usuń swoje dane osobowe z naszych rejestrów.

Popraw lub zaktualizuj swoje dane osobowe.

Przenieś swoje dane osobowe na stronę trzecią (prawo do przenoszenia danych).

Ogranicz sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Wycofać swoją zgodę – gdy w dowolnym momencie opieramy się na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania.

Sprzeciw wobec sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Złóż skargę do lokalnego organu ochrony danych.

Możesz skorzystać z niektórych z tych praw za pośrednictwem swojego konta v500 Systems. Jeśli nie możesz skorzystać ze swoich praw za pośrednictwem konta, wyślij prośbę na adres hello@v500.com.

 

Uwaga na temat dokładności: usługi takie jak AI Document Processing generują odpowiedzi, czytając żądanie użytkownika iw odpowiedzi przewidując słowa, które najprawdopodobniej pojawią się jako następne. W niektórych przypadkach słowa, które najprawdopodobniej pojawią się jako następne, mogą nie być najdokładniejsze pod względem faktycznym. Z tego powodu nie należy polegać na faktycznej dokładności danych wyjściowych z naszych modeli. Jeśli zauważysz, że dane wyjściowe przetwarzania dokumentów AI zawierają niedokładne informacje o Tobie i chcesz, abyśmy poprawili nieścisłość, możesz przesłać prośbę o sprostowanie na adres hello@v500.com. Biorąc pod uwagę techniczną złożoność działania naszych modeli, możemy nie być w stanie skorygować niedokładności w każdym przypadku. W takim przypadku możesz zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe z danych wyjściowych v500 Systems SaaS, wypełniając ten formularz.

 

 

5. Dodatkowe ujawnienia

Poniższa tabela zawiera dodatkowe informacje na temat kategorii danych osobowych, które zbieramy, oraz sposobu, w jaki je ujawniamy. Więcej informacji na temat gromadzonych przez nas danych osobowych można znaleźć w punkcie „Zbierane przez nas dane osobowe” powyżej, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe w punkcie „Jak wykorzystujemy dane osobowe” powyżej oraz w jaki sposób przechowujemy dane osobowe w punkcie „Bezpieczeństwo i przechowywanie” poniżej.

Kategoria danych osobowych

Ujawnienie danych osobowych

Identyfikatory, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres IP i inne identyfikatory urządzenia

Ujawniamy te informacje naszym podmiotom stowarzyszonym, sprzedawcom i usługodawcom, organom ścigania i stronom zaangażowanym w Transakcje.

Informacje handlowe, takie jak historia transakcji

Ujawniamy te informacje naszym podmiotom stowarzyszonym, sprzedawcom i usługodawcom, organom ścigania i stronom zaangażowanym w Transakcje.

Informacje o aktywności w sieci, takie jak Treść i sposób interakcji z naszymi Usługami

Ujawniamy te informacje naszym podmiotom stowarzyszonym, sprzedawcom i usługodawcom, organom ścigania i stronom zaangażowanym w Transakcje.

Dane geolokalizacyjne

Ujawniamy te informacje naszym podmiotom stowarzyszonym, sprzedawcom i usługodawcom, organom ścigania i stronom zaangażowanym w Transakcje.

Twoje dane logowania do konta i informacje o karcie płatniczej (wrażliwe dane osobowe)

Ujawniamy te informacje naszym podmiotom stowarzyszonym, sprzedawcom i usługodawcom, organom ścigania i stronom zaangażowanym w Transakcje.

 

W zakresie przewidzianym przez prawo lokalne i z zastrzeżeniem obowiązujących wyjątków, osobom fizycznym mogą przysługiwać następujące prawa do prywatności w odniesieniu do ich Danych osobowych:

 

Prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, w tym określonych danych osobowych, które zebraliśmy od Ciebie;

Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych;

Prawo do poprawiania swoich danych osobowych; I

Prawo do bycia wolnym od dyskryminacji związanej z korzystaniem z któregokolwiek z twoich praw do prywatności.

Nie „sprzedajemy” Danych Osobowych ani nie „udostępniamy” Danych Osobowych na potrzeby międzykontekstowej reklamy behawioralnej (zgodnie z definicją tych terminów w obowiązującym prawie lokalnym). Nie przetwarzamy również wrażliwych danych osobowych w celu wywnioskowania cech konsumenta.

 

Wykonywanie swoich praw. W zakresie obowiązującym na mocy prawa lokalnego możesz skorzystać z praw do prywatności opisanych w tej sekcji, przesyłając wniosek na adres hello@v500.com.

 

Weryfikacja. Aby chronić Twoje Dane Osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą lub usunięciem, możemy wymagać od Ciebie weryfikacji Twoich danych uwierzytelniających, zanim będziesz mógł złożyć wniosek o poznanie, poprawienie lub usunięcie Danych Osobowych. Jeśli nie masz u nas konta lub jeśli podejrzewamy oszukańczą lub złośliwą działalność, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych danych osobowych i dowodu zamieszkania w celu weryfikacji. Jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować Twojej tożsamości, nie będziemy mogli spełnić Twojej prośby.

 

Autoryzowani agenci. Możesz również złożyć wniosek o prawa za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela. Jeśli to zrobisz, agent musi przedstawić podpisaną pisemną zgodę na działanie w Twoim imieniu, a także możesz zostać poproszony o niezależne zweryfikowanie swojej tożsamości i przedstawienie dowodu zamieszkania u nas. Żądania upoważnionego agenta można przesyłać na adres hello@v500.com.

 

Odwołania. W zależności od tego, gdzie mieszkasz, możesz mieć prawo do odwołania się od naszej decyzji dotyczącej wniosków o skorzystanie z praw wynikających z obowiązującego prawa lokalnego. Aby odwołać się od decyzji, wyślij prośbę na adres hello@v500.com.

 

6. Dzieci

Nasza Usługa nie jest skierowana do dzieci poniżej 13 roku życia. Firma v500 Systems nie gromadzi świadomie Danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia. za pośrednictwem Usługi, napisz do nas na adres hello@v13.com. Zbadamy każde powiadomienie i w stosownych przypadkach usuniemy dane osobowe z naszych systemów. Jeśli masz 500 lat lub więcej, ale nie masz 500 lat, musisz mieć zgodę rodzica lub opiekuna na korzystanie z naszych Usług.

 

7. Linki do innych stron internetowych

Usługa może zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są obsługiwane ani kontrolowane przez Systemy v500, w tym do serwisów społecznościowych („Witryny Osób Trzecich”). Informacje, które udostępniasz Witrynom osób trzecich, będą podlegać określonym zasadom ochrony prywatności i warunkom korzystania z Witryn osób trzecich, a nie niniejszej Polityce prywatności. Udostępniając te linki, nie sugerujemy, że popieramy lub recenzowaliśmy te witryny. Aby uzyskać informacje na temat ich praktyk i zasad dotyczących prywatności, należy skontaktować się bezpośrednio z witrynami stron trzecich.

 

8. Bezpieczeństwo i przechowywanie

Wdrażamy uzasadnione pod względem handlowym środki techniczne, administracyjne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych zarówno w trybie online, jak i offline przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednak żadna transmisja internetowa ani poczta elektroniczna nigdy nie jest w pełni bezpieczna ani wolna od błędów. W szczególności wiadomości e-mail wysyłane do nas lub od nas mogą nie być bezpieczne. Dlatego powinieneś zachować szczególną ostrożność przy podejmowaniu decyzji, jakie informacje przesyłasz do nas za pośrednictwem Usługi lub poczty elektronicznej. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za obejście jakichkolwiek ustawień prywatności lub środków bezpieczeństwa zawartych w Serwisie lub na stronach internetowych osób trzecich.

 

Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne, aby świadczyć Ci naszą Usługę lub w innych uzasadnionych celach biznesowych, takich jak rozwiązywanie sporów, względy bezpieczeństwa i ochrony lub wypełnianie naszych zobowiązań prawnych. To, jak długo będziemy przechowywać dane osobowe, będzie zależeć od wielu czynników, takich jak ilość, charakter i wrażliwość informacji, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieupoważnionego użycia lub ujawnienia, nasz cel przetwarzania informacji oraz wszelkie wymogi prawne.

 

9. Użytkownicy międzynarodowi

Korzystając z naszej Usługi, rozumiesz i przyjmujesz do wiadomości, że Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane i przechowywane w naszych obiektach i na serwerach w Unii Europejskiej i mogą być ujawniane naszym usługodawcom i podmiotom stowarzyszonym w innych jurysdykcjach.

 

Dla użytkowników z EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii:

 

Podstawa prawna przetwarzania. Nasze podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych obejmują:

 

Wykonanie umowy z Tobą, gdy świadczymy i utrzymujemy nasze Usługi. Kiedy przetwarzamy Informacje o koncie, Treść i Informacje techniczne wyłącznie w celu świadczenia Ci naszych Usług, informacje te są niezbędne do świadczenia naszych Usług. Jeśli nie podasz tych informacji, możemy nie być w stanie świadczyć Ci naszych Usług.

Nasze uzasadnione interesy w ochronie naszych Usług przed nadużyciami, oszustwami lub zagrożeniami dla bezpieczeństwa lub w rozwijaniu, ulepszaniu lub promowaniu naszych Usług, w tym podczas szkolenia naszych modeli. Może to obejmować przetwarzanie informacji o koncie, treści, informacji społecznościowych i informacji technicznych. Zobacz tutaj, aby uzyskać instrukcje, w jaki sposób możesz zrezygnować z wykorzystywania przez nas twoich informacji do szkolenia naszych modeli.

Twoja zgoda, gdy prosimy o zgodę na przetwarzanie Twoich Danych osobowych w określonym celu, o którym Cię informujemy. Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Zgodność z naszymi zobowiązaniami prawnymi, gdy wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem lub gdy chronimy prawa, bezpieczeństwo i własność naszych lub naszych podmiotów stowarzyszonych, użytkowników lub stron trzecich.

Przedstawiciel EOG i Wielkiej Brytanii. Wyznaczyliśmy następujących przedstawicieli w EOG i Wielkiej Brytanii do spraw ochrony danych. Możesz skontaktować się z naszymi przedstawicielami pod adresem hello@v500.com. Alternatywnie:

 

Dla użytkowników w EOG: v500 Systems, Juliusza Słowackiego 14, Konstancin-Jeziorna, Polska

Dla użytkowników w Wielkiej Brytanii: nie mamy biura w Wielkiej Brytanii, napisz do nas na hello@v500.com

Transfery danych. W razie potrzeby będziemy stosować odpowiednie zabezpieczenia przy przekazywaniu danych osobowych poza EOG, Szwajcarię i Wielką Brytanię. Będziemy przekazywać Dane Osobowe wyłącznie zgodnie z prawnie obowiązującym mechanizmem przesyłania. Aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń i otrzymać kopię tych zabezpieczeń, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych.

 

Inspektor Ochrony Danych. Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem hello@v500.com w sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych.

 

10. Zmiany w polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Kiedy to zrobimy, opublikujemy zaktualizowaną wersję na tej stronie, chyba że obowiązujące prawo wymaga innego rodzaju powiadomienia.

 

11. Jak się z nami skontaktować

Skontaktuj się z pomocą techniczną, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, które nie zostały jeszcze omówione w niniejszej Polityce prywatności.

Informacja o prawach autorskich
© 2023 V500 Systems Wszelkie prawa zastrzeżone.
E-mail: contact@v500.com